(Detail from) Staete Landt dit is Beseijlt ende Ondeckt met de Scheepen Heemskerck ende Zeehaen onder het Commando vanden E Abel Tasman Inden Jaere 1642 Den 13 Dexember.


Unsigned ink and colour; 455 x 350 mm. Bound in with the State Archives copy of Abel Tasman's journal. Location: Algemeen Rijksarchief, The Hague, The Netherlands.